• Levels IMG-20221129-WA0001.jpg

  Kalendarz 2023- z akwarelami Jerzego Filipa Sztuki

 • Ojciec

  Medale

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Przestrzeń  kreatywna

  Medal jako obiekt o niewielkiej przestrzeni fizycznej posiada nieograniczoną przestrzeń semantyczną. Poprzez odpowiednio zestawione symbole plastyczne i tekstowe staje się bogatym komunikatem wizualnym. Wzięty do ręki jest nam sensorycznie bardzo bliski. To odczucie trzeciego wymiaru i sugestywność przekazu tekstowego daje wrażenie wejścia w jakiś jeszcze dodatkowy, ukryty wymiar.

 • niosąca dzwon

  Rzeźby

  Moje rzeźby ustawiam nie tylko w otwartej przestrzeni, w określonym otoczeniu naturalnego krajobrazu, ale staram się by tworzyły z nim niejako emocjonalne dopełnienia, aby dla patrzącego człowieka stawały się formami kształtującymi jego subiektywnie postrzeganą i odczuwaną przestrzeń.

 • DE REVOLUTIONIBUS, rzeźba, brąz, marmur, wysokość 40cm, 2009

  Statuetki

  Poprzez przestrzenie ku Duchowi

   

  1. Jerzy F. Sztuka nie boi się wielkich tematów. Usiłuje ukazać to, co wprost wyrazić się nie da. Jedynie pośrednio. Ale tak w sztuce było zawsze. Zmagania twórców z niewidzialnym, duchowym, zgoła boskim stale mają w sobie coś z trudów Syzyfa. Dobrze, że Sztuka się nie zraża. 

JERZY FILIP SZTUKA 1943- 2020

 

 

 

Jerzy Filip Sztuka

ur. 1943 w Częstochowie zm. 20 grudnia 2020 tamże. 

 

       Specjalista z zakresu komunikacji wizualnej, reklamy, wzornictwa przemysłowego i kształtowania otoczenia, a także rysunku i projektowania graficznego. Długoletni nauczyciel akademicki,  kierownik Zakładu Projektowania Plastycznego na Wydziale Artystycznym WSP w Częstochowie (obecnie Akademia Jana Długosza). Organizator i pierwszy dyrektor Instytutu Wychowania Artystycznego. Opublikował szereg prac z zakresu struktur i komunikacji wizualnej oraz kształtowania otoczenia. Dyplom z zakresu kompleksowej identyfikacji wizualnej uzyskał na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1968) i tam też kolejne stopnie naukowe (w 1975, 1982, 2000). Swoje prace artystyczne prezentował na 36 wystawach indywidualnych i 250 zbiorowych.

           W 1969 r. zdobył pierwszą nagrodę w światowym konkursie w Arezzo (Internationale Concorso della Medaglia), a potem regularnie uczestniczył w międzynarodowych konkursach i wystawach: m.in. w Bienal Internacional del Deporte en las Bellas Artes w Madrycie i w Barcelonie, w Biennale Internazionale Dantesca w Ravennie, w wystawach towarzyszących kongresom  FIDEM  (Federation International de la Medaille).  Jako członek FIDEM  brał udział w kongresie w Budapeszcie (1994) zdobywając tam nagrodę specjalną, a podczas kongresu w Neuchatel (Szwajcaria) został wyróżniony honorowym Medalem FIDEM. Spośród indywidualnych wystaw malarstwa, rysynku i rzeźby  na uwagę zasługuje duża wystawa w Bonifatiushaus w Fuldzie (1994) oraz trzy wystawy symultaniczne: Hafnarfjordur (Islandia), Reinbach (Austria) i BWA Częstochowa – z okazji 30 lecia twórczości (1999). Jako członek Związku Polskich Artystów Plastyków  był inicjatorem i współorganizatorem plenerów malarskich  „Jurajska Jesień”,  które od 1975 roku   gromadzą na jurze krakowsko-częstochowskiej artystów z Polski i z zagranicy. Cały czas aktywnie uczestniczy w pracach Związku (aktualnie wice-prezes Zarządu Okręgu ZPAP). Odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2000), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2002), a także Medalem Złotym za Długoletnią Służbę (2012).                       

             Jego prace znajdują się w kolekcjach licznych galerii i muzeów w Polsce i na świecie : m.in. w Bonn, Chicago, w Fuldzie, Hafnarfjordur, w Krakowie, Montecatini, w Montrealu, Poznaniu, Ravennie, Strassburgu, Warszawie,Wrocławiu, w Częstochowie, jak również w zbiorach prywatnych w Austrii, Belgii, Francji, Islandii, w Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, we Włoszech oraz w Polsce.

       Od 2004 roku pracował w Politechnice Częstochowskiej, początkowo na Wydziale Zarządzania (na stanowisku profesora zwyczajnego od 2007 r.), a do 2015 roku w Instytucie Architektury w Budownictwie, na Wydz. Budownictwa PCZ. Jerzy Filip Sztuka zmarł w 2020 roku w Częstochowie, tam również został pochowany na cmentarzu Św. Rocha.

 

 

 

 

 

   

 

              

 

 

 • Levels IMG-20221129-WA0001.jpg

  Kalendarz 2023- z akwarelami Jerzego Filipa Sztuki

 • Ojciec

  Medale

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Przestrzeń  kreatywna

  Medal jako obiekt o niewielkiej przestrzeni fizycznej posiada nieograniczoną przestrzeń semantyczną. Poprzez odpowiednio zestawione symbole plastyczne i tekstowe staje się bogatym komunikatem wizualnym. Wzięty do ręki jest nam sensorycznie bardzo bliski. To odczucie trzeciego wymiaru i sugestywność przekazu tekstowego daje wrażenie wejścia w jakiś jeszcze dodatkowy, ukryty wymiar.

 • niosąca dzwon

  Rzeźby

  Moje rzeźby ustawiam nie tylko w otwartej przestrzeni, w określonym otoczeniu naturalnego krajobrazu, ale staram się by tworzyły z nim niejako emocjonalne dopełnienia, aby dla patrzącego człowieka stawały się formami kształtującymi jego subiektywnie postrzeganą i odczuwaną przestrzeń.

 • DE REVOLUTIONIBUS, rzeźba, brąz, marmur, wysokość 40cm, 2009

  Statuetki

  Poprzez przestrzenie ku Duchowi

   

  1. Jerzy F. Sztuka nie boi się wielkich tematów. Usiłuje ukazać to, co wprost wyrazić się nie da. Jedynie pośrednio. Ale tak w sztuce było zawsze. Zmagania twórców z niewidzialnym, duchowym, zgoła boskim stale mają w sobie coś z trudów Syzyfa. Dobrze, że Sztuka się nie zraża.