Rzeźby

JERZY FILIP SZTUKA 1943- 2020 » Rzeźby

 • niosąca dzwon
  niosąca dzwon
 • wystawa Życie zadane
  wystawa Życie zadane
 • ONA, rzeźba, brąz, wysokość 113cm, 2007
  ONA, rzeźba, brąz, wysokość 113cm, 2007
 • DŹWIĘK WIOSNY, rzeźba, brąz, wysokość 118cm, 2009
  DŹWIĘK WIOSNY, rzeźba, brąz, wysokość 118cm, 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moje rzeźby ustawiam nie tylko w otwartej przestrzeni, w określonym otoczeniu naturalnego krajobrazu, ale staram się by tworzyły z nim niejako emocjonalne dopełnienia, aby dla patrzącego człowieka stawały się formami kształtującymi jego subiektywnie postrzeganą i odczuwaną przestrzeń.

Pewne szczególne znaczenie miał dla mnie zawsze umieszczany na wieży lub w starej bramie dzwon. Intrygował mnie, przyciągał uwagę – i to  zarówno w swej warstwie wizualnej jak i dźwiękowej.

Bijący dzwon określa wymiar znaczeniowy danej przestrzeni wyznaczając obszar przestrzeni sakralnej, ale też stanowi łącznik pomiędzy prywatnym światem czysto ludzkich emocji i obszarem głębokich religijnych treści. W muzyce dzwonu, w jego harmonijnym dźwięku, który niesie się wysoko i daleko zostajemy wyrwani z czasu, a życie nabiera wymiaru duchowego.

Przestrzeń kreatywna tworzy nowe kategorie widzenia, bardziej zróżnicowane i zabarwione emocjonalnie, niezależne od powszechnie przyjętych oczywistych kategorii fizycznych.

                                                                   

                                                                                                Jerzy Filip Sztuka